>Seznam českých měst             
linka.jpg(804 b)

Uvádíme zde pouze města, která se účastnila Her bez hranic od roku 1993 (tedy jako ČR). Dale pak, v tabulce, jsou města, která překonala percentual 70,0 percent.

seznamceskychmest.jpg(2 kb)

seznamzemisss.jpg(1 kb)
seznamceskychmest.jpg(2 kb)
objektivsss.jpg(1 kb)


linka.jpg(804 b)